Nâng Cấp Tài Khoản

Quyền Lợi

 • Xem phim không giới hạn
 • Tải phim không giới hạn
 • Xoá quảng cáo
 • Tự động chấp nhận bình luận
 • Ưu tiên hỗ trợ
 • Xem phim server riêng
 • Tải phim server riêng
 • Mobile app (Android/iOS)
 • Xem phim độc quyền
 • Yêu cầu phim

Free

 • 0

Pro

 • 10

V.I.P

 • 20
Buy Pro

$10

 • 30 Ngày
 • 3,000 Xu

$25

 • 90 Ngày
 • 10,000 Xu

$45

 • 180 Ngày
 • 25,000 Xu

$70

 • 365 Ngày
 • 60,000 Xu

Buy V.I.P

$15

 • 30 Ngày
 • 15,000 Xu

$40

 • 90 Ngày
 • 40,000 Xu

$75

 • 180 Ngày
 • 100,000 Xu

$130

 • 365 Ngày
 • 250,000 Xu

Nếu bạn đang tìm kiếm các tùy chọn thanh toán khác, vui lòng liên hệ.
Nhận & Giá Xu

Nhận Xu?

 • Đăng ký tài khoản
 • Đăng nhập hàng ngày

 • 500
 • 100